Do matury zostały już tylko 2 miesiące i choć z pewnością uczniowie odpowiednio byli przygotowywani do egzaminów w szkole, zawsze warto też samemu się trochę podszkolić ze zdawanych przedmiotów w domu. Jeśli problemy sprawia Wam matematyka, fizyka lub chemia, a korzystanie z drukowanych tablic wydaje się niekomfortowe (to w końcu sporo makulatury do przeglądania i noszenia), to naprzeciw Waszym oczekiwaniom wyszli programiści z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy stworzyli pakiecik w postaci 3 aplikacjiTablice Maturalne: Matematyka, Tablice Maturalne: Fizyka i Tablice Maturalne: Chemia. Ułatwią Wam one dostęp do wszelkich niezbędnych wzorów i wskazówek dostępnych w papierowej wersji.

Obsługa aplikacji jest banalna i sprowadza się w zasadzie tylko do wybrania przycisku “Przejście do tablic” a następnie do wybrania interesującego nas zagadnienia. A te są wygodnie ułożone w postaci przycisków-kafelków. Maturę zdawałem parę lat temu i nie miałem żadnych tablic, dlatego też trudno mi powiedzieć, dlaczego, np. w przypadku tablic matematycznych, przyciski są ustawione w kolejności niealfabetycznej (w sumie hierarchia alfabetyczna byłaby bardziej ergonomiczna).
Poniżej znajdziecie zagadnienia zawarte w programach. Zachęcam do pobrania! 🙂

Tablice Maturalne: Matematyka:
1. Wartość bezwzględna liczby
2. Potęgi i pierwiastki
3. Logarytmy
4. Silnia. Współczynnik dwumianowy
5. Wzór dwumianowy Newtona
6. Wzory skróconego mnożenia
7. Ciągi
8. Funkcja kwadratowa
9. Geometria analityczna
10. Planimetria
11. Stereometria
12. Trygonometria
13. Kombinatoryka
14. Rachunek prawdopodobieństwa
15. Parametry danych statystycznych
16. Tablica wartości funkcji trygonometrycznych

Tablice Maturalne: Fizyka
1. Termodynamika
2. Atom wodoru
3. Optyka
4. Fizyka współczesna
5. Hydrostatyka
6. Astronomia
7. Przedrostki
8. Stałe fizyczne
9. Ruch prostoliniowy
10. Ruch po okręgu
11. Ruch obrotowy
12. Ruch drgający
13. Grawitacja
14. Fale
15. Sprężystość
16. Elektrostatyka
17. Prąd stały
18. Pole magnetyczne
19. Prąd przemienny

Tablice Maturalne: Chemia
1. Układ okresowy pierwiastków
2. Tabele rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie w temp. 25°C
3. Szereg elektrochemiczny metali
4. Stałe dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych
5. Elektroujemność wg. Paulinga na podstawie układu okresowego pierwiastków